Loading...
Visie WTCB2020-10-13T09:51:13+00:00

De WTCB Visie Reviews bieden toegang tot bouwgerelateerde nationale en internationale visie studies, rapporten, artikels en websites. Middels een korte samenvatting wordt inzicht gegeven in de resultaten van de studies en daarnaast wordt duiding gegeven bij de bevindingen van de studies in Belgische context. Waar mogelijk wordt een link gelegd naar de originele documenten.

Digitalising the Construction Sector: Unlocking the potential of data with a value chain approach

Digitalising the Construction Sector: Unlocking the potential of data with a value chain approach Uit bewijsmateriaal blijkt dat “data” wordt beschouwd als het belangrijkste [...]

WTCB biedt de “C-Watch“, samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.

De “C-Watch” is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

Hydropanelen produceren zuiver water met behulp van zonlicht en omgevingslucht

Een nieuw type zonnepanelen is in staat om zuiver water te produceren uit de omgevingslucht. Het belangrijkste voordeel van deze panelen is dat ze in staat zouden zijn om volledig netonafhankelijk met behulp van hernieuwbare energie zuiver water te produceren, zelfs in relatief droge regio’s. […]

Wetenschappers creëren houtschuim-metaalhybride voor lichtgewicht constructies

Duitse wetenschappers zijn erin geslaagd om houtschuim en metaal te combineren tot een lichtgewicht hybridemateriaal met zeer goede isolerende eigenschappen en een hoge buigsterkte. Door de twee materialen te combineren, wordt een hybridemateriaal met betere materiaaleigenschappen bekomen voor lichtgewicht constructies. […]

Bouwmaterialen met antimicrobiële eigenschappen vinden hun weg op de Belgische markt

Het vernieuwende van antimicrobiële materialen is dat ze het materiaal zelf niet beschermen, maar een bijdrage leveren aan de menselijke gezondheid door het inwerken op een verminderde verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen. […]

Zonnepanelen produceren waterstofgas

Momenteel ontwikkelt men zonnepanelen, die onder invloed van het zonlicht en gebruik makend van waterdamp uit de lucht rechtstreeks waterstofgas produceren in de plaats van elektriciteit. Het waterstofgas kan opgeslagen worden in een (ondergronds) opslagvat en (later) gebruikt worden voor de productie van elektriciteit of warmte voor allerlei doeleinden, zoals de aandrijving van een elektrische wagen of van klassieke motoren, de verwarming of elektriciteitsvoorziening van een gebouw of in de chemische industrie. […]

Membraanverwarming achter gipsplaten kan sporadisch radiatoren vervangen

In een recent artikel bespraken we hoe een membraan onder tegels of behang je ruimte verwarmt. Een nieuw type membraan kan verwerkt worden achter gipsplaten en biedt enkele belangrijke voordelen: plaatswinst (omdat er geen radiatoren meer nodig zijn), minder installatiewerk en de flexibiliteit van het systeem. […]

Betere mobiele ontvangst dankzij nieuw type beglazing

Al eens problemen ondervonden met de ontvangst van mobiele data in een goed geïsoleerd gebouw? Dit is onder andere te wijten aan het gebruik van bouwmaterialen met steeds efficiëntere thermische eigenschappen. Beglazing heeft tegenwoordig een coating van metaaloxiden voor warmte-isolatie. Deze coating verzwakt elektromagnetische golven en mobiele signalen, wat aanleiding geeft tot een slechte(re) ontvangst van externe netwerken binnenin het gebouw. […]

Geen sleutels meer nodig met slimme sloten

Slimme sloten, meestal aangeduid met de Engelse benaming smart locks, vervangen sleutels door een smartphone of gsm of door vingerafdrukken en/of gezichtsherkenning, met alle voordelen van dien. Sommige slimme elektronische sloten zijn bovendien in staat om op een energiezuinige manier hun eigen elektriciteit te genereren en vergen dus geen batterijen of elektrische bekabeling meer. […]

Speciale PV-panelen verwarmen en koelen gebouwen

Door fotovoltaïsche panelen onderaan uit te rusten met een systeem voor het terugwinnen van warmte uit de lucht, krijgen ze een aerovoltaïsche werking, waardoor ze meerdere functies kunnen vervullen. Ze kunnen niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook het gebouw in de winter en de tussenseizoenen verwarmen, in de zomer instaan voor nachtelijke koeling, de ventilatielucht (voor)verwarmen en het sanitair warm water opwarmen. […]

Maken asbestdetectiekits een snellere werf mogelijk?

Als tijdens sloop- of renovatiewerkzaamheden bouwmaterialen worden aangetroffen die mogelijk asbest bevatten, moet de aannemer stalen nemen en een gespecialiseerd laboratorium inschakelen. Een dure en tijdrovende procedure. Asbestdetectiekits, waarmee de aannemer zelf de nodige testen op de werf kan uitvoeren, bieden misschien een uitkomst. Dit artikel behandelt twee innovatieve technologieën. […]

Kokend, ijskoud of bruisend water uit je kraan

Om op elk moment direct kokend water bij de hand te hebben, hebben enkele producenten van keukenkranen een kokend-waterkraan ontwikkeld. Daarnaast beschikken we vandaag over een speciale kraan die gekoeld en gefilterd kraanwater geeft en, indien gewenst, een bepaalde hoeveelheid CO2 toevoegt zodat het water bruisend wordt. […]

Deze cementzak mag ongeopend in betonmolen

U hoeft de nieuw ontwikkelde cementzak niet langer te openen en uit te gieten, maar kunt hem gewoon in zijn geheel in de betonmolen kieperen. Door het schuren van de granulaten in de betonmolen valt de zak uiteen in onzichtbare microvezels. Die hebben volgens de fabrikant geen invloed op de eigenschappen van het beton. […]

Behangpapier met algen produceert elektriciteit

De energieproducerende kracht achter het (behang)papier dat elektriciteit opwekt is inkt, vervaardigd met blauwalgen of cyanobacteriën. Die micro-organismen produceren bij de omzetting van zonne-energie in chemische energie (fotosynthese) zuurstof. Daarbij komen elektronen vrij die opgevangen kunnen worden om elektriciteit te produceren. […]

Vrachtwagen met betonmixer op gas of elektriciteit in plaats van op diesel

Om het hoge verbruik, de uitstoot van uitlaatgassen en de andere nadelen van dieselbrandstof tegen te gaan, maken sommige betonwagens met een mixer voor het transport en de levering van stortklaar beton gebruik van gas en elektriciteit. De overstap naar een andere energiebron gebeurt voor de aandrijving van de betonmixer of voor die van de vrachtwagenmotor. […]

Zijn onze gebouwen al slim genoeg? Dit en nog veel meer antwoorden op het congres over Smart Buildings

Het congres ‘Smart Buildings – Sensors & IoT’, dat georganiseerd wordt op 25 oktober door het WTCB in het kader van het evenement ‘Digital Construction Brussels’, biedt een overzicht van de huidige stand van zaken rond slimme gebouwen en werpt tegelijk een blik op de (nabije) toekomst. De sprekers verhelderen deze complexe problematiek, die meer en betere technologie wil inzetten om de gebruiker centraal te plaatsen. […]

De wereld lijkt sneller te draaien dan ooit. Nieuwe technologieën bieden zich razendsnel aan, maar het valt ook niet te ontkennen dat we aankijken tegen enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dit heeft uiteraard een invloed op de manier waarop we wonen en bouwen. In deze boeiende tijden is het essentieel voor onze bedrijven om een betere visie te krijgen op de toekomst van de bouwsector op middellange termijn.

In drie interactieve sessies zal in de komende maanden door een aantal specialisten in samenwerking met de leden van het visie comité van het WTCB een visie uitgerold worden met focus op economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Leer in de onderstaande blogs meer over de opvatting van deze sessies.

Workshop Technological

DIGITAL TRANSFORMATION

Chair
Kevin DETHIER, Bestuurder,Bouwbedrijf DETHIER

Co-Chair
Kris VANDE VOORDE, Innovation Program Manager, IMEC

WTCB-Rapporteurs
Benoit PARMENTIER, Niki CAUBERG

Crosscutting Topics
Digitale platformen voor een betere samenwerking, artificiële intelligentie in de bouw, automatisering voor een verhoogde productiviteit, gebruik van exoskeletten, IoT-oplossingen, technologieën o.b.v. (big) data

Lees meer

Workshop Economical

CIRCULARITY & CHANGING BUSINESSMODELS

Chair
Geert VERACHTERT, Directeur strategie en business development, Van Roey

Co-Chair
Vincent DETEMMERMAN, Director Strategy & Innovation, International, Confederatie Bouw

WTCB-Rapporteurs
Johan VAN DESSEL, Jeroen VRIJDERS

Crosscutting Topics
Prefab en mass customisation als antwoord op grondstofschaarste, urban mining, niet-bouwen of 100 % gebouwbehoud , sharing economy in de bouw, as a service: van bezit naar gebruik

Lees meer

Workshop Social

CITY AND BUILDINGS TRANSFORMATION

Chair.
Wim STRAETMANS, Executive Director, Kairos, en Directeur, BAM Belgium

Co-Chair
Cécile GOFFAUX, Business Development & Innovation Manager, Cenaero

WTCB-Rapporteurs
Yves MARTIN, Lisa WASTIELS

Crosscutting Topics
Verstedelijking en optimaal gebruik van ruimte, hoogbouw en top-ups, groene gebouwen en steden, mobiliteit, klimaatverandering, cities of the future

Lees meer
Go to Top