Loading...
Visie WTCB2021-09-21T10:01:44+00:00

De WTCB Visie Reviews bieden toegang tot bouwgerelateerde nationale en internationale visie studies, rapporten, artikels en websites. Middels een korte samenvatting wordt inzicht gegeven in de resultaten van de studies en daarnaast wordt duiding gegeven bij de bevindingen van de studies in Belgische context. Waar mogelijk wordt een link gelegd naar de originele documenten.

WTCB biedt de “C-Watch“, samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven.

De “C-Watch” is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van WTCB of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.


De wereld lijkt sneller te draaien dan ooit. Nieuwe technologieën bieden zich razendsnel aan, maar het valt ook niet te ontkennen dat we aankijken tegen enkele belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dit heeft uiteraard een invloed op de manier waarop we wonen en bouwen. In deze boeiende tijden is het essentieel voor onze bedrijven om een betere visie te krijgen op de toekomst van de bouwsector op middellange termijn.

In drie interactieve sessies zal in de komende maanden door een aantal specialisten in samenwerking met de leden van het visie comité van het WTCB een visie uitgerold worden met focus op economische, technologische en sociale ontwikkelingen. Leer in de onderstaande blogs meer over de opvatting van deze sessies.

Go to Top